Voor het transport en de verwerking van de ingezamelde kleding heeft SWOP een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Boer Groep, een internationale organisatie voor textielrecycling met diverse inzamel- en sorteerbedrijven in heel Europa. In regio’s waar men geen eigen faciliteiten heeft, wordt samenwerking gezocht met lokale gecertificeerde partijen.

Boer Groep is een familiebedrijf dat ruim 100 jaar geleden begon met het inzamelen van papier, metaal en textiel en zich uiteindelijk heeft gespecialiseerd in textiel. Het bedrijf heeft een geavanceerd sorteerproces ontwikkeld, waarbij op 350 verschillende artikelen en 3 tot 5 kwaliteiten kan worden gesorteerd. Na dit proces gaat de kleding naar wederverkopers en recyclingbedrijven over de hele wereld.

Ter ondersteuning van de circulaire economie werd in 2015 Boer Group Recycling Solutions opgericht, om veelbelovende innovaties en onderzoek op het gebied van textielrecycling te stimuleren. De uiteindelijke doelstelling is om van textiel, dat op dit moment niet meer dan eenmaal kan worden gerecycled, te komen tot een kringloop met uitsluitend hernieuwbare grondstoffen.